22448127_1565931876806660_7097368918561985485_n

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Sau những tuần lễ bão lũ, vào ngày 14 tháng 10 năm 2017, Liên đội Trường THCS Quảng Tân đã tiến hành Đại hội Liên đội năm học mới. Đại hội tiếp đón sự tham dự của Anh Đặng Tất Thành-Phó…