HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS QUẢNG TÂN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tranh đẹp

TĨNH VẬT 02 Chất liệu: Acrylic trên toan Kích thước: 40×60 cm Năm: 2020 Tác giả: Đinh Thái Lương

Tranh đẹp

Tĩnh vật 01 Chất liệu: sơn dầu Kích thước: 40×60 cm Năm: 2020 Tác giả: Đinh Thái Lương