Tranh đẹp

TĨNH VẬT 02 Chất liệu: Acrylic trên toan Kích thước: 40×60 cm Năm: 2020 Tác giả: Đinh Thái Lương