ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Tháng Chín 29, 2020 7:47 chiều

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và hoạt động Đội của Hội đồng Đội Thị Xã Ba Đồn. Ngày 26/9/2020, Liên đội đã tổ chức Đại hội Liên đội năm học mới nhằm bầu ra Ban chỉ huy Liên đội và bầu đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Thị xã.120163186_360547201652426_6284313732354437344_n 120178409_348480659912288_4151218552882559921_n 120183998_1862454823903574_7310829896350013528_n 120065444_3438183616244729_2726925534137875219_n