HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Tháng Mười 14, 2020 11:08 sáng

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS QUẢNG TÂN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

NĂM 2020

Thực hiện công văn số 1370/CV-BCĐ ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh.

     Công văn số 2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

     Công văn số 112/PGDĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

      Trường THCS Quảng Tân xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích.

    – Nâng cao nhận thức cho CB- GV- NV về học tập suốt đời và hưởng ứng tinh thần xây dựng xã hội học tập tại địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

    – Giúp cho CB- GV-NV trong nhà trường nâng cao khả năng và tinh thần học tập, tìm tòi học hỏi các phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

    – Tạo cơ hội cho học sinh được tham gia học tập, sinh hoạt, giúp cho các em có kiến thức, kỷ năng giao tiếp mạnh dạn, nâng cao kỷ năng sống, hiểu biết về các lĩnh vực đời sống xã hội và biết cách phòng chống các tai nạn, thương tích trong nhà trường.

2.Yêu cầu:

   – Mỗi CB- GV- NV thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, phối hợp giữa Ban giám hiệu , Chi bộ nhà trường , Công đoàn nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ” bắt đầu từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020. Với với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

  – Mỗi CB- GV- NV phải phát huy cao tinh thần tự học và sáng tạo nhằm tìm ra các phương pháp dạy học tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục.

  – Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể học sinh trong nhà trường, qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời , hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

  1. Tổ chức các hoạt động:

– Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề : “ Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

121241279_344947023438469_4047044680679186257_n 121259382_1234632270203713_6770128910876600910_n 121338574_631050710894849_5901086424575366306_n 121673659_787597752091431_1669176666924521437_n

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng trong toàn trường về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… với những nội dung thiết thực.

– Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, viết tin bài về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

Trên đây là kế họach “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2020”. Ban Giám Hiệu, Chi bộ, Công đoàn trường THCS Quảng Tân triển khai. Đề nghị các bộ phận, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Quảng Tân, ngày 28 tháng 9 năm 2020

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                 Trần Đại Đồng