Tranh đẹp

Tháng Mười 2, 2020 4:42 chiều

120504053_1602255679984928_2101401735807262225_nTĨNH VẬT 02

Chất liệu: Acrylic trên toan

Kích thước: 40×60 cm

Năm: 2020

Tác giả: Đinh Thái Lương