Tranh đẹp

Tháng Mười 2, 2020 4:35 chiều

120314341_1602255616651601_8194680753474912198_nTĩnh vật 01

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước: 40×60 cm

Năm: 2020

Tác giả: Đinh Thái Lương